BM1308

ที่นอนและหมอนหัดนั่ง 27″x30″x5″

ช่วงของสินค้า ราคา
12-36 480.00
37-60 470.00
61-120 460.00
121-144 450.00
145-180 430.00
รายละเอียดย่อ :
SBC ชุดที่นอนและหมอนหัดนั่ง 27″x30″x5″
คุณสมบัติ สามารถใช้นอนและพับเป็นหมอนสำหรับเด็ก
ที่เริ่มทรงตัวหัดนั่ง
รายละเอียดทั้งหมด :

วิธีการพับ แบบที่นอน
เมื่อจะใช้ทำเป็นที่นอน ให้วางหมอนกางออกแล้ว นำแผ่นผ้ากับตัวหมอนด้านที่มีโบว์
มาผูกติดกันทั้งสองด้าน

วิธีการพับ แบบหมอนหัดนั่ง
เมื่อจะใช้สำหรับเป็นที่นั่ง ให้พับหมอนด้านที่มีตัวการ์ตูนขึ้นด้านบนผูกโบว์ด้านหลังติด
กันทั้งสองด้าน แล้วนำแผ่นผ้าที่มีโบว์มาผูกติดกับโบว์ของหมอนอีกชั้นหนึ่ง  เพื่อให้
แผ่นรองนั่งและหมอนติดกันก็จะได้ที่นั่งสำหรับคุณหนู

ข้อแนะนำการใช้

1. หมอนและแผ่นผ้ารองนั่งและรองนอนควรซักด้วยมือ ถ้าใช้เครื่องซักผ้าควรปั่นในระดับต่ำ
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับเด็ก
3. ตากในที่มีแสงแดดและอากาศถ่ายเทสะดวก

Description

ที่นอนและหมอนหัดนั่ง 27″x30″x5″